MÅL 2021

  • Vi ska deltaga i minst tre regattor.
  • Vi ska vara i den första 3:dje delen i resultatlistan vid de valda regattorna.
  • Vi ska vara bland de 30 högst placerade båtarna i SRS-ranking 2021.


HUR  NÅR  VI  VÅRT  MÅL  ?
  • Vi ska ha kul
  • Vi ska förbättra oss när det gäller segling med gennaker.
  • Vi ska jobba på att hitta en 3:e alt 4:e man till besättningen.
  • Vi ska samträna oss mer.
  • Vi ska jobba på att uppfylla "Förbättringar inför 2021".