HÄR ÄR FÖRBÄTTRINGAR INFÖR 2020.

  1 Under segling ska det vara helt klart vem som gör vad.
  2 Besättningens placering då de är aktiva/inaktiva.
  3 Golv måste läggas in i sjögarderoben så att regnkläderna inte fastnar i kranarna då det är bråttom.
  4 Linan till halshornet måste förlängas så att gennakern kan stuvas utan att behöva kopplas loss.
  5 Kölens babordsida måste bitvis om-spacklas. Blåsbildning i tidigare spackling.
  6 Påsarna för winch-handtagen måste bytas. Solen har gjort sitt.
  7 En större gennaker ??? Anpassad för läns.
  8 Offer-anoden vid S-drevet måste bytas.
  9 Diverse inköp som räddningslina, flytvästar (med sprayhood och nödljus) och reserv-antenn ??
10 Mät in focken och ha med den på SRS-mätbrevet.