HÄR ÄR FÖRBÄTTRINGAR INFÖR 2019.

1 Under segling ska det vara helt klart vem som gör vad. Kan de va så dj---a svårt?
2 Besättningens placering då de är aktiva/inaktiva.
3 Storseglet ska kompletteras med ett rev så att det finns Rev1 och Rev2. Tidigare fanns bara ett rev, motsvarande Rev2.
4 Det måste kompletteras med två skotlås.
5 Kölens babordsida måste profilspacklas.
6 Det problem vi haft med Genuans utsläpp resp inrullning måste lösas.
7 Gennaker/C1-skoten måste förberedas med suggor för att kunna skotas ned bättre. Ev. kan suggorna gå via genuaskot-blocken.
8 Revlinornas fästen på bommen måste bli av annan typ. Detta för att vi ska kunna plana ut storen bättre.
9