Ambi's blogg 2018

2018-01-28 Anders har fixat till en mall för kölens profil. Data till profilen är hämtad ur en .dwg fil som jag fick av Dehler. På måndag ska vi testa kölen mot
mallen. Avviker kölen för mycket mot mallen så kanske det blir spackling av kölen. Det är tveksamt om jag hinner det före sjösättningen då den redan är 22 april. Jag kan ta upp båten i sommar och i lugn och ro spackla.

2018-01-29 Kölen överensstämde med den framtagna mallen förbluffande väl.
Blydelen var helt helt enligt mallen över hela ytan. Dock finns det några gropar nedtill på bulbens babord och styrbord sida.
Järndelen avvek på babordsidan, mitt på i ett område 20x20 cm, med 1-3 mm för lite järn.
Styrbordssidan avvek, mitt på i ett område 10x10 cm, med 1-2 mm för mycke järn.
Har jag absolut inget annat att göra så spacklar/slipar jag. Just nu låter jag det vara.
Jag tycker att alla Dehler 29 ägare, med anledning av denna test, ska kunna sova gott om nätterna. Det är inte kölen som det "hänger på".

2018-02-26 Ny design på blanketten. Har SSF anlitat en AD ??? Dessutom är den delvis översatt till Engelska.
Nåväl, SRS blev för 2018 ökat med 0,001 vid standard-segling med flygande försegel. Det betyder att vi måste vara ca 20 sek snabbare runt Ornö. Det ska nog inte vara några problem, eller....?
SRS för Dehler29=0,963. Dehler32=0,977. Dehler34=1,057.
Dehler29 har +0,014 upp till Dehler32, som är en tre fot större båt.
Dehler32 har +0,08  upp till Dehler34, som är en två fot större båt.
Jag förstår inte vad SSF har emot Dehler29? Eller är det någon på förbundet som äger en Dehler32?

2018-04-05 Trim-arrangemanget till storskot-skenan är omgjort. Se storskotarr.
Nu kan man sitta på rälen och skota utan att behöva flytta sig  midskepps till storskotet.
Dessutom var det förra "original-systemet" farligt.
Vid ett par tillfällen i samband med en gipp så fastnade linorna till storskotet i “råttorna” som satt vid storskotet. Storseglet gick inte att slå ut fullt åt andra hållet varpå Ambi ändrade 90 grader kurs rakt mot land.

2018-04-21 Kölens blydel är spacklad både på babords och styrbords sida. Det fanns ofullkomligheter från gjutningen som gick att fylla ut med epoxyspackel. Hela blydelen är renoverad och slipad. Blankt som attan. Järndelen tar jag hand om under nästa torrsättningsperiod. Det finns några mindre gropar att spackla även på den delen. De här åtgärdena kommer att kompensera det högre SRS-talet, eller ...?!  Se foto på kölens babordsida och styrbordsida. Rapport kommer senare ifall gjorda åtgärder är märkbara.